Koho voliť? To je otázka ktorú si v minulých týždňoch kládli mladí, starí, muži, ženy, robotníci aj pseudointeligencia. Či už išlo o statočných pracovníkov mliekarní a strojární, železiarní a frézarní, mraziarní a koniarní, alebo duševne pracujúcu inteligenciu výskumných ústavov zváračských, potravinárskych, hnojárskych, metalurgických a kozmonautických. Takisto netreba zabúdať na výrobné družstvá duševne postihnutých, ako VD Svornosť, VD Vernosť, VD Úprimnosť, VD Súdržnosť a VD Kreposť. Áno, títo všetci sa rozhodovali a ešte stále rozhodujú, komu zveria do rúk svoj krehký osud v najbližšej päťročnici.

Ale rozmotať tento gordický uzol, tak aby sme úspešne prekročili Rubikon je úloha ťažká, ba až sizyfovská. Ako sa rozhodnúť správne, podľa svojho srdca, vedomia a svedomia, zároveň ale posilňujúc budovanie vlasti a prispievajúc k svetovému mieru? Nuž, snáď vám v tom pomôže moja skromná rada.

Všetci vieme, že funkcia Generálneho tajomníka ústredného... ehm, pardón.... že funkcia prezidenta Slovenskej republiky je úloha náročná, zodpovedná, vyžadujúca si silnú a celistvú osobnosť. Medzi kompetencie prezidenta patrí napríklad podávanie rúk, usmievanie sa, nosenie formálneho oblečenia, rovná a pevná chôdza a udeľovanie amnestie. Preto snáď iba zlomyseľný neveriaci červ by mohol namietať voči zaslúženému prezidentskému platu ani nie celých 10 000,- eur mesačne. Navyše po skončení funkčného obdobia patrí každému exprezidentovi doživotná renta, auto so šoférom, šofér s autom, rezidencia a doživotný prísun Geriavitu Pharmaton. Vychádzajúc z toho, domnievam sa, že znovuzvolením JUDr. Gašparoviča daňoví poplatníci ušetria, keďže zvolením iného kandidáta by vyššie uvedené komodity boli museli bývať byť dané zároveň I. Gašparovičovi a tiež novému prezidentovi po skončení jeho funkčného obdobia. A to, myslím si, už stojí za zamyslenie. Ide predsa o dane nás všetkých, vážení! Ak vás už toto nepresvedčilo, tak potom už neviem, vy sebeckí ignoranti!

Preto myslite na to, keď budete trasúcimi sa rukami so zovretou zadnicou 4.4. vypĺňať hlasovací lístok. Pretože, čo je už dôležitejšie ako blahobyt nás všetkých?

Na záver si ešte dovolím malú anekdotu:
-Viete, čo vznikne skrížením Gašparoviča a Radičovej?
-12 568 nových článkov na blog.sme.sk.

Nezasmiali ste sa, čo? No veď ani ja...


Diskusia: http://blog.sme.sk/diskusie/1436081/1/Zvolme-Gasparovica-a-usetrime.html