O tom, že táto medzištátna hudobná fúzia bola nanajvýš úspešná svedčí už titul skladby „Ná ná ná", kde sa snáď ešte nikomu nepodarilo tak verne zobraziť všetky esencie, ktoré tvoria česko-slovenskú populárno-hudobnú tvorbu. Navyše text sa venuje pomerne tabuizovaným témam, ako je nenaplnená homosexuálna láska a latentná xenofóbia. Tak si ho teda rozoberme:

Haló priateľ môj,
vraj už sedíš vo vlaku,
jó, jedu za tebou,
stovky kiláků.

Naši už chystajú
obľúbené koláče,
tu vaši pohostinnost,
znám ještě z totáče.

Teším sa na teba
môžeme debatovať do rána,
nad ránem jen tak zpívat nezávazně ná, ná, ná.
Mnoho priateľských slov
jedu za tebou.

Uži si cestu,
jej krásu pokojne,
prý naši otcové byli spolu na vojně.
Počul som vraj sa smiali tak,
že až plakali,
a všechny ženské co s nimi byly,
roztáli.


Z textu vyplýva, že nejaký muž - zjavne občan českej národnosti sa chystá navštíviť niekoho na Slovensku. Postavy z textu sa zjavne veľmi dobre nepoznajú, o čom svedčí text „prý naši otcové byli spolu na vojně". Slovo prý naznačuje, že o tejto skutočnosti nemajú istotu a dozvedeli sa o tom sprostredkovane, zrejme od tretej osoby, prípadne to nemusí byť vôbec pravda, ale môže ísť iba o bežný small-talk na prekonanie zoznamovacích rozdielov. Z textu totiž nevyplýva, ako sa títo dvaja zoznámili, ale dá sa predpokladať, že pravdepodobne cez nejakú internetovú sociálnu sieť, napr. pokec.sk. Ďalej môžeme zachytiť nostalgiu za minulým režimom, no tá je v dnešnej populárnej hudbe už pomerne bežná, preto je zbytočné venovať sa jej hlbšie.

Kľúčovým je totiž text „Teším sa na teba
môžeme debatovať do rána"
. Pri dnešných technologických možnostiach už nie je problém debatovať aj na väčšie vzdialenosti, než medzi Českom a Slovenskom, preto pravdepodobne slovo „debatovať" je iba metafora pre činnosť, ktorá si vyžaduje intímnejší prístup.

Bylo jim dobře a taky kalili do rána,
nad ránom spievali
nezáväzne ná, ná, ná.
Mnoho priateľských slov,
jedu za tebou.

Ďalšia strofa je výrazne mätúca. Zatiaľ čo predchádzajúci text spomínal iba domnelú vojenčinu otcov oboch protagonistov, tu sa spomína, že zrejme pracovali na nočné zmeny v nejakom kovospracujúcom závode („taky kalili do rána"). Zrejme je to ale iba omyl v dôsledku prisilnej túžby po vzájomnom stretnutí, alebo sa česká strana zamotáva do vlastných lží (o tom nižšie). Potom nasleduje titulný refrén ná ná ná, čo považujem na účely jednej piesne takmer až za plytvanie, keďže ná x 2 by pokojne stačilo, no jedná sa o medzinárodný hudobný projekt, preto istá dávka megalománie môže byť tolerovateľná.


Haló příteli,
prý už sedíš ve vlaku.
Človeče to je diaľka,
ja vím,
šestset kiláku.

Užij si Moravy a taky těš se na Prahu.
Máte tam niečo ako naše plte na Váhu?
Jó, máme tady všechno a taky kalíme do rána,
nad ránom spievate nezáväzne ná, ná, ná.
Mnoho priateľských slov,
jedu za tebou.


V ďalšom texte nasleduje významný dejový zvrat. Zatiaľ čo jedna postava zo skladby cestuje na Slovensko, tak Slovák v rovnakom čase cestuje do Čiech. Za týchto okolností je vylúčené, aby sa tieto dve osoby stretli. Je otázne, či tento stav je spôsobený chybnými logistickými pokynmi, v dôsledku nepochopenia reči, alebo ide o zlomyseľnosť z českej strany, ktorá Slováka vylákala cestovať do Prahy. Skôr sa prikláňam k druhej možnosti, keďže z ostatnej strofy priam srší česká nadradenosť a pragocentralizmus („Jó, máme tady všechno ....") - je síce všeobecne známe, že český priemysel bol vždy rozvinutejší, než slovenský, no konštatovanie, že aj v čase krízy funguje v kovospracujúcich závodoch viaczmenná prevádzka („..a taky kalíme do rána") iba viac rozdúchava už tak naštrbené česko-slovenské vzťahy. Je teda zrejmé, že Čech si zo Slováka iba vystrelil a intímne priateľstvo, ba až lásku iba predstieral. O tom svedčí napokon aj samotný refrén:

Ref.:Dodnes sa diví celý svet,
jak se dá rozejít bez krve naposled a poprvé,
málokto vrátil by to späť
dneska sme každý vlastným pánem,
za ta díky,čus a ámen.


Je zjavné, že dvojica z textu sa po tejto nemilej príhode už nikdy viac nestretla a keďže slovenská povaha je zmierlivá, ani nenasledovala žiadna pomsta z našej strany. Preto je o to viac zarážajúci arogantný český pozdrav „díky, čus a ámen". Zdá sa teda, že česko-slovenské vzťahy už nikdy nebudú práve ideálne, napriek snahám interpretov populárnej hudby z obidvoch krajín.

Diskusia: http://blog.sme.sk/diskusie/1575259/1/Analyza-Chinaski-ft-No-Name--Na-Na-Na.html